Εκτύπωση

Εργαστήριο Πληροφορικής

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας, πλήρως εξοπλισμένο, ικανό να ανταποκριθεί άριστα σε όλες τις ανάγκες του μαθήματος της Πληροφορικής αλλά και σε κάθε άλλη δραστηριότητα που απαιτείται η εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών, δημιουργήθηκε το 2011-12.