Άρθρα

Εκτύπωση

Δες το ειδώλιο αλλιώς

Οι μαθητές των B3, Γ1, Γ2, Δ2, Ε1 και E2 τάξεων του σχολείου μας συμμετέχουν στον μαθητικό διαγωνισμό «Δες το ειδώλιο αλλιώς» τον οποίο διοργανώνει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Εικαστικών (ΠΕ08) κ. Λάμπρου Αικατερίνης.

 Οι  μαθητές ήρθαν σε επαφή με όλα τα στάδια της δημιουργίας ενός έργου Τέχνης: το πρώτο στάδιο του καταιγισμού ιδεών (brainstorming ή ιδεοθύελλα) κατά την οποία οι μαθητές εξέφρασαν τις αντιλήψεις ή τις ιδέες τους για το θέμα ελεύθερα. Στη συνέχεια έγινε έρευνα μέσω εικόνων που εμφανίζονται στο διαδίκτυο και οι μαθητές ανέπτυξαν τα προσχέδια τους (γρήγορα – πρόχειρα σκιτσάκια με τις αρχικές ιδέες). Μετά από προσεκτική παρατήρηση και επιλογή υλικών και τεχνικών αποτύπωσης καταλήξαμε στο τελικό έργο. Τους ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!